Ming Qing Yanjiu [XVI] 2011

 

Indice dell’annata

 

Autore Titolo Pagine
Caterina, Lucia Notes Regarding the Chinese Gifts of Matteo Ripa 1
Mikli, Sandra The Two Hidden Childbearing Periods and the Death of Ximen Qing in the Jin Ping Mei 29
De Laurentis, Pietro Zhang Shen’s Comprehensive Explanations on Calligraphy (Fashu Tongshi). A Calligraphy Companion of the Early Ming Dynasty 61
Iaccarino, Ubaldo The ‘Galleon System’ and Chinese Trade in Manila at the Turn of the 16th Century 95
Sepe, Agostino  Back to the Roots: the Imperial City of Shenyang as a Symbol of the Manchu Ethnic Identity of the Qing Dynasty 129
Bai Hua Notes
Nabulesi Zhonghua shuyuan hanyu jiaocai zai tan: Wang Zuocai (1842-1921) dui jindai haiwai hanyu jiaoxue de gongxian
177